• may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung

Tin tức

Tìm hiểu về gạch không nung hay gạch block.

Tìm hiểu về gạch không nung hay gạch block.

Tìm hiểu về gạch không nung hay gạch block. Ngày 05/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng thay thế cho Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007. Nghị định bao gồm 6 Chương 45 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2016. Theo đó, Nghị định quy định các hoạt ...

Read More »

Tìm hiểu về gạch không nung hay gạch block.

Tìm hiểu về gạch không nung hay gạch block.

 Máy ép gạch không nung BKM-chất lượng vược trội giá thành rẻ   Gạch không nung hay gạch block là một loại gạch mà sau nguyên công định hình thì tự đóng rắn đạt các chỉ số về cơ học như cường độ nén, uốn, độ hút nước… mà không cần qua nhiệt độ, không phải sử dụng nhiệt để ...

Read More »