• may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung
  • may-ep-gach-khong-nung

Dây chuyền Sản Xuất Gạch Không Nung Tự Động BKM-S08

Giới Thiệu Dây chuyền Sản Xuất Máy Ép Gạch Không Nung Tự Động 
BKM-S08 Automatic SX 2016

Công ty Chúng tôi là đơn vị chế tạo và cung cấp các loại dây chuyền sản xuất gạch không nung

Dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động 

  1. Kích thước Pallet:1220*900x25mm
  2. Chu kỳ thành hình:15-20 giây/lần

may-ep-gach-s08

1

  • Mô tả sản phẩm Dây chuyền sản xuất gạch không nung BKM-s08
  1. Máy chính BKM-S08
  2. Máy cấp liệu
  3. Máy cấp pallet
  4. Máy nhận gạch ( robot gắp gạcH)

may-ep-gach-khong-nung khuon-gach-khong-nung