• Khuôn máy gạch không nung các loại
  • Máy sản xuất gạch không nung BKM S08
  • Máy ép gạch Terrazzo BKM 100T
  • Trạm trộn JS500

Sử dụng gạch không nung có thể tiết kiểm 10.000 ha đất nông nghiệp

IMG_5015Việc sản xuất gạch không nung thay thế dần gạch đất nung sẽ giúp giảm mức phát thải khí nhà kính và tiết kiệm khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp/năm nhờ tận dụng phế thải công nghiệp.

Việc sản xuất gạch không nung thay thế dần gạch đất nung nhằm giảm mức phát thải khí nhà kính hàng năm bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch, giúp tăng sử dụng phế thải công nghiệp, có thể tiết kiệm khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp hàng năm, là phù hợp chiến lược của Quỹ Môi trường toàn cầu về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển của Việt Nam về an ninh năng lượng và an ninh lương thực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030.

* Hành lang pháp lý

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trần Việt Thanh: Trong quá trình thực hiện, đến nay chương trình vật liệu xây không nung đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhưng để thực hiện thành công các mục tiêu bền vững của Chương trình, Chính phủ cần tiếp tục tháo gỡ các rào cản về chính sách, thể chế, kiến thức và nhận thức, mở rộng thị trường, công nghệ sản xuất và cơ chế tài chính.

Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” thực hiện 4 hợp phần về hoàn thiện và thực thi chính sách, nâng cao năng lực kỹ thuật cho các đối tác liên quan, tăng cường các nguồn tài chính cho đầu tư ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung tiến tiến, trình diễn và nhân rộng công nghệ máy ép gạch không nung và sử dụng gạch không nung đã góp phần xóa bỏ một số rào cản về cơ chế, chính sách. Để thị phần sản xuất gạch không nung tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra tới 40% vào năm 2020, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, nguồn lực và sự quyết tâm vào cuộc của nhiều bộ, ngành, các tỉnh/thành phố, các tổ chức tư vấn kỹ thuật và tài chính.

Theo đó, cứ sản xuất 55 triệu viên gạch quy tiêu chuẩn/năm thì hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính 13.000 tấn CO2/năm, tiết kiệm năng lượng 2.883TOE/năm (tấn dầu quy đổi/năm) so với công nghệ sản xuất gạch đất nung bằng lò tuy-nen. Với những ưu điểm vượt trội của công nghệ, giảm mức phát thải khí nhà kính, phù hợp chiến lược về biến đổi khí hậu và vệ môi trường, hy vọng dự án trình diễn này sẽ được nhân rộng và sản xuất khắp cả nước. Hiện Công ty đã chế tạo và cung cấp được hàng trăm dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung với nhiều mẫu mã đa dạng, công nghệ ngày càng tiên tiến, tự động hóa cao cho khách hàng trong nước và quốc tế.