• Khuôn máy gạch không nung các loại
  • Máy sản xuất gạch không nung BKM S08
  • Máy ép gạch Terrazzo BKM 100T
  • Trạm trộn JS500

Sử dụng gạch không nung giảm gần 2 triệu tấn Co2 tại Việt Nam

Thị phần gạch không nung của nước ta hiện nay đang chiến khoảng 30% và các giải phát sử dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung được ứng dụng rộng rãi tại các nhà máy trên nước ta.

khuôn-gạch-không-nung-1024x834

Bộ khoa học và công nghệ vua họp ban chỉ đạo dự án nhằm tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm gạch không nung ở nước ta.

Bắt đầu thực hiện từ 6/2015 đến nay đã có rất nhiều dự án sử dụng dây chuyền máy ép gạch không nung . Các daonh nghiệp được hỗ trợ rất ưu đãi cho việc vay vốn đầu tư day chuyền sản xuất gạch không nung.

Thị phần vật liệu xây dựng không nung chiếm gần 30% trên cả nước , giảm khí thải 2 triệu tấn Co2 . đã có hơn 2.000 công trình xây dựng sử dụng gạch không nung.

Dự án sẽ kết thúc vào năm 2020 với mục tiêu hướng đến là cắt giảm khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383 ktonnes CO2. Mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính đạt 13.409 ktonnes CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi dự án kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Trưởng ban chỉ đạo cho biết để đạt mục tiêu đề ra dự án tiếp tục tập trung vào  mọi nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trước đây.

Bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP, thành viên ban chỉ đạo dự án cho rằng, dự án cần đưa ra cách thức tiếp cận sáng tạo, đổi mới, làm thế nào để đạt được chất lượng sản phẩm gạch không nung, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm, từ đó tăng thị phần gạch không nung trong tổng sản lượng gạch xây trong mọi công trình.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động BLS-10auto.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động BLS-6 auto.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động BKM-S08

Dây chuyền sản xuất gạch không nung bán tự động BKM-B06